Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

:58:00
Ето. Говори.
:58:07
Мога да те вкарам там.
Охраната е доста стегната.

:58:10
- Колко човека?
- Адски е стегната.

:58:14
Но само един е отвън.
Знам как да го заобиколя.

:58:21
Ти си луд! Откачено копеле!
:58:26
Затова те обичам.
:58:28
Имаш ли огънче?
:58:31
- Имаш ли огънче?
- Не.

:58:37
Тогава за какво си ми?
:59:02
Рози...
:59:07
На твое име ли е апартаментът?
:59:14
На Групата е. Те плащат всичко.
:59:17
Събери всичко, което ти трябва,
и се сбогувай с това място.

:59:46
Всичко е наред, миличък.
:59:49
Ще оживее. Ти как си?
:59:58
Знам. Не е кой знае какво,
но поне ще си в безопасност.


Преглед.
следващата.