Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

:59:02
Рози...
:59:07
На твое име ли е апартаментът?
:59:14
На Групата е. Те плащат всичко.
:59:17
Събери всичко, което ти трябва,
и се сбогувай с това място.

:59:46
Всичко е наред, миличък.
:59:49
Ще оживее. Ти как си?
:59:58
Знам. Не е кой знае какво,
но поне ще си в безопасност.

1:00:03
Никой не знае, че съм тук.
Седни, почини си.

1:00:20
Какво?
1:00:23
Никой не знае този телефон.

Преглед.
следващата.