Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:00:03
Никой не знае, че съм тук.
Седни, почини си.

1:00:20
Какво?
1:00:23
Никой не знае този телефон.
1:01:07
Някой знае, че съм тук.
1:01:14
Сигурно я чука.
1:01:16
- Доста време вече.
- Може да оправя и кучето.

1:01:20
Мислиш ли?
1:01:23
Остави ги малко.
1:01:50
Да им звъннем пак.

Преглед.
следващата.