Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:02:04
Той е зад нас.
1:02:37
"Не всяка голяма фирма като
Групата плаща на наемни убийци.

1:02:43
Издигах се в обществото.
1:02:47
Май беше време да ги навестя.
1:02:50
Картър нямаше да го очаква.
1:02:53
И кой знае, можеше дори
да си получа парите."

1:03:25
Казах ти, че ще цъфне.
Дай си ми парите.

1:03:28
- И моите също.
- Давай парите, ако обичаш.

1:03:32
- Той ли е?
- Той е. Давай.

1:03:36
Много благодаря.
1:03:40
Какво си наумил, приятелче?
1:03:41
Парите ни са там вътре,
ако още проявявате интерес.

1:03:46
Не толкова към парите, колкото
към яхтата, която ще си купя.

1:03:52
Какво търси този тук?
1:03:55
Аз съм турист на обиколка.
И от това твоят дял се смали.


Преглед.
следващата.