Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:03:25
Казах ти, че ще цъфне.
Дай си ми парите.

1:03:28
- И моите също.
- Давай парите, ако обичаш.

1:03:32
- Той ли е?
- Той е. Давай.

1:03:36
Много благодаря.
1:03:40
Какво си наумил, приятелче?
1:03:41
Парите ни са там вътре,
ако още проявявате интерес.

1:03:46
Не толкова към парите, колкото
към яхтата, която ще си купя.

1:03:52
Какво търси този тук?
1:03:55
Аз съм турист на обиколка.
И от това твоят дял се смали.

1:04:00
Спокойно,
ще ти оставя малко трохи.

1:04:04
Какво чакаш, Портър?
Върви да вземеш парите ни.

1:04:10
- Ще ми направите ли една услуга?
- Нали сме тук, за да помагаме.

1:04:14
Сигурно ще ме джобят на входа.
Може ли да ми пазите това?

1:04:21
Само за малко.
1:04:24
Разбира се, Портър.
1:04:31
Добър баланс.
1:04:37
Капут.
1:04:49
С какво да помогна?
1:04:51
- Искам да се видя с г-н Картър.
- И кой сте вие?

1:04:54
Кажи му, че аз съм онзи,
който очисти Вал Резник.


Преглед.
следващата.