Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:05:00
Не разбрах. Повторете.
1:05:08
Г-н Картър ще ви приеме.
Обърнете се да ви обискирам.

1:05:36
Браво. Седни.
1:05:43
- Бяха двама от най-добрите.
- Много лесно им падна гарда.

1:05:57
Ти искаш нещо от мен.
1:06:00
- Вал Резник ви е дал 130 000.
- Плати ни свой дълг.

1:06:06
70 000 от тях са мои. Искам си ги.
1:06:10
Съжалявам, Резник ми го каза,
но май съм забравил името ти.

1:06:15
Портър, да...
Няма вече да го забравя.

1:06:19
Групата проявява разбиране.
1:06:22
Но никоя световна корпорация
няма да приеме това, което искаш.

1:06:26
Дали Феърфакс ще ми ги върне?
1:06:31
Резник доста ти е разказал.
Феърфакс ще ти каже същото.

1:06:35
Не сме упълномощени за това.
1:06:38
- А кой е? Кой взема решенията?
- В този случай - комисия.

1:06:43
Един човек. Най-отгоре
винаги стои само един човек. Кой?

1:06:58
- "Г-н Бронсън, г-н Картър се обажда."
- Свържи ме.


Преглед.
следващата.