Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:10:01
Работи все така добре.
1:10:05
"Никой не обича да има много
маймуни на клона. Аз имах три.

1:10:10
Разваляха ми стила.
1:10:12
Налагаше се малко да разтоваря."
1:10:49
Къде беше?
1:10:52
Оправях се с бизнеса.
Изравнявах шансовете.

1:10:57
Тези няма да се спрат,
преди да ни убият, нали?

1:11:03
Няма.
1:11:09
Съжалявам.
1:11:12
Извинявай, че те замесих в това.
1:11:16
Защо го направи?
1:11:20
Ти си умен. Нямаше нужда от мен.
1:11:26
Защо го направи?
1:11:30
Може би си права.
1:11:34
Когато се върнах...
1:11:36
... бях останал без нищо.
1:11:39
Нямах живот, нямах надежда.
1:11:45
Ти беше единственото хубаво нещо,
което не ми бяха взели.

1:11:51
Не можех да стоя далеч от теб.
1:11:55
Трябваше да те видя,
за да се уверя, че не съм в ада.


Преглед.
следващата.