Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:11:03
Няма.
1:11:09
Съжалявам.
1:11:12
Извинявай, че те замесих в това.
1:11:16
Защо го направи?
1:11:20
Ти си умен. Нямаше нужда от мен.
1:11:26
Защо го направи?
1:11:30
Може би си права.
1:11:34
Когато се върнах...
1:11:36
... бях останал без нищо.
1:11:39
Нямах живот, нямах надежда.
1:11:45
Ти беше единственото хубаво нещо,
което не ми бяха взели.

1:11:51
Не можех да стоя далеч от теб.
1:11:55
Трябваше да те видя,
за да се уверя, че не съм в ада.

1:12:00
Защо тогава не се махнем оттук?
1:12:03
- Не можем.
- Защо?

1:12:05
Сама го каза. Те няма да се спрат,
преди да ни погребат.

1:12:12
Значи ние ще ги погребем първи.
1:12:59
Трябваше да напусна.

Преглед.
следващата.