Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:16:13
Спокойно, хлапе.
Никой няма да пострада.

1:16:19
Да пострада? Какво говори тоя?
1:16:38
Радвам се да ви видя,
г-н Феърфакс.

1:16:40
Ще ми се и аз да се радвах.
Тази сутрин плувах с делфини.

1:16:46
Леко! Това е истинска кожа
от алигатор. Какво ви става?

1:16:53
- Здравейте, г-н Феърфакс.
- Как е, Чарли?

1:16:57
Портър и Феърфакс.
Кратък разговор ще бъде.

1:17:06
И ние, и кварталните ченгета.
Добре сме го покрили, бих казал.

1:17:12
Уолтър, събуди се.
1:17:16
Събуди се!
1:17:20
Горе чантите, момчета.
1:17:24
Кой си пък ти?
1:17:26
Аз съм причината да се
приберете по-рано, г-н Феърфакс.

1:17:30
- Ти ли си Портър?
- Именно.

1:17:32
Дръжте ги на нивото на раменете,
за да не ви нарешетя.

1:17:39
А аз какво,
на челна стойка ли да застана?

1:17:44
Искам една услуга от вас.
1:17:48
Звъннете на Бронсън. Вижте какво
може да направите за парите ми.

1:17:53
Той остави Картър да умре.
1:17:56
Всъщност е по-добре,
че този кретен е мъртъв.


Преглед.
следващата.