Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:27:04
Къде е?
1:27:36
Чакам.
1:27:42
"Това прасенце отиде на пазар."
1:27:57
Слушам.
1:28:09
"Това прасенце остана у дома."
1:28:16
Започва да прилича на кайма.
1:28:21
Остават осем.
После идват коленете, Портър.

1:28:25
Досещаш се докъде ще стигнем
след това. Къде е той?

1:28:37
Добре.
1:28:42
"Филдинг" 24.
1:28:47
Апартамент 11.
1:28:52
Ще ме разбереш,
че не ти вярвам напълно.

1:28:57
Сложете го в багажника.
Ще го вземем с нас.


Преглед.
следващата.