Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:28:09
"Това прасенце остана у дома."
1:28:16
Започва да прилича на кайма.
1:28:21
Остават осем.
После идват коленете, Портър.

1:28:25
Досещаш се докъде ще стигнем
след това. Къде е той?

1:28:37
Добре.
1:28:42
"Филдинг" 24.
1:28:47
Апартамент 11.
1:28:52
Ще ме разбереш,
че не ти вярвам напълно.

1:28:57
Сложете го в багажника.
Ще го вземем с нас.

1:29:01
Да вървим, юначаго.
1:29:29
Вие двамата пазете отпред.
1:29:43
Мамка му. Хайде, Портър.
1:29:52
Дай ми огънче.

Преглед.
следващата.