Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:29:01
Да вървим, юначаго.
1:29:29
Вие двамата пазете отпред.
1:29:43
Мамка му. Хайде, Портър.
1:29:52
Дай ми огънче.

Преглед.
следващата.