Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:01:22
SR
:01:24
Tak tomu øíkají v nemocnici.
:01:28
Støelná rána.
:01:30
Každej doktor
to musí hlásit na policii.

:01:35
Proto se chlapùm z mojí branže
nedostane...

:01:38
...kvalitní lékaøské péèe.
:01:46
Spousta lidí nezná cenu
vlastního života.

:01:49
To já zas jo.
:01:51
Sedmdesát tácù.
Pøesnì tolik mi ukradli.

:01:56
A pøesnì tolik dostanu zpátky.
:02:23
Èas prý zahojí všechny rány.
:02:26
Já se ze svý rány vylízal
za pìt mìsícù.

:02:30
Èekáte, že jsem myšlenku na pomstu
pustil z hlavy.

:02:33
Jako hodnej hoch.
:02:38
Hodný lidi jsou fajn.
Máte nìkoho, koho mùžete využít.

:02:42
Ale vìtšinou
to daleko nedotáhnou.

:02:44
ODPLATA
:02:50
Pomozte mrzákovi.
Dìkuju.

:02:53
Pomozte veteránovi z Vietmanu
na nohy.

:02:58
Pomozte mrzákovi. Dìkuju, pane.

náhled.
hledat.