Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:02:23
Èas prý zahojí všechny rány.
:02:26
Já se ze svý rány vylízal
za pìt mìsícù.

:02:30
Èekáte, že jsem myšlenku na pomstu
pustil z hlavy.

:02:33
Jako hodnej hoch.
:02:38
Hodný lidi jsou fajn.
Máte nìkoho, koho mùžete využít.

:02:42
Ale vìtšinou
to daleko nedotáhnou.

:02:44
ODPLATA
:02:50
Pomozte mrzákovi.
Dìkuju.

:02:53
Pomozte veteránovi z Vietmanu
na nohy.

:02:58
Pomozte mrzákovi. Dìkuju, pane.
:03:01
Co to sakra dìláš?
Dej to zpátky!

:03:04
Sklapni. Jseš vylìèenej.
:03:09
Zmrde!
:03:15
- Co jsem dlužnej?
- Dva dolary devadesát osm.

:03:35
Hajzle. . .
To jsou moje cigarety!


náhled.
hledat.