Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:03:01
Co to sakra dìláš?
Dej to zpátky!

:03:04
Sklapni. Jseš vylìèenej.
:03:09
Zmrde!
:03:15
- Co jsem dlužnej?
- Dva dolary devadesát osm.

:03:35
Hajzle. . .
To jsou moje cigarety!

:04:10
Promiòte. Omlouvám se.
:04:36
Edward Johnson
:04:46
Dìkuju.
:04:52
Sto. . .
:04:54
. . . dvì stì. . .
:04:55
. . . tøi sta.
:04:57
Hezký den, pane Johnsone.
:04:59
Skvìle vám padne.

náhled.
hledat.