Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:06:06
Pìt set a tu bouchaèku.
:06:11
Nìjakej osobní doklad.
:06:13
No ovšem.
:06:27
Promiòte, pane Johnsone,
ale ta karta je neplatná.

:06:31
Vylouèeno.
:06:33
Mohl byste zaplatit jinak?
:06:35
Zkuste to znovu.
:07:44
Starý zvyky mají tuhej koøínek.
:07:48
Když se jich vèas nezbavíte,
je s vámi konec.

:07:53
Není to manželství bezva?

náhled.
hledat.