Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:07:44
Starý zvyky mají tuhej koøínek.
:07:48
Když se jich vèas nezbavíte,
je s vámi konec.

:07:53
Není to manželství bezva?
:08:22
Portere.
:08:24
Ty nejsi mrtvej?
:08:29
Co ted´ udìláš? Zabiješ mì?

náhled.
hledat.