Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:08:22
Portere.
:08:24
Ty nejsi mrtvej?
:08:29
Co ted´ udìláš? Zabiješ mì?
:09:36
Ted´ ne.
:09:42
Musíš se zaèít lìèit.

náhled.
hledat.