Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:12:05
Chce s tebou mluvit Val.
:12:11
Promiò, zlato.
:12:14
Mám mu øíct, aby zavolal pozdìji?
:12:17
Já si s ním promluvím.
Aspoò mi dá pokoj.

:12:26
Všechno pøi starým.
:12:29
A co ty? Jo, dobrý.
:12:32
Proè? Ty tam ted´ jsi?
:12:37
Žádnej strach, Vale. Podle nich
vypadáme všichni stejnì.

:12:42
Ta samá parta. Èíòani.
Každý úterý a pátek.

:12:45
Mezi jedenáctou a dvanáctou.
Pokaždý stejná trasa.

:12:49
Èínská prádelna penìz.
:12:55
Kolik je v tom kufru?
:12:57
Mezi 350 tisíci a pùl miliónem.
:13:04
A kolik potøebuješ ty?
:13:07
Pojedeme napùl.
:13:09
Kolik potøebuješ
na splacení dluhu syndikátu?

:13:16
Aby ses dostal zpátky?
:13:19
Tak kolik?
:13:20
- Ty myslíš ´´sdružení´´?
- To je jedno.

:13:22
Ty víš o všem.
:13:25
Ahoj, malièká.
:13:29
130 tácù.
:13:38
Èíòani s tím na policii
nepùjdou. Všechno si øeší sami.

:13:43
Je to tak bolet nebude.
:13:45
Všiml sis tìch chlapù?
:13:48
Vypadaj dost drsnì.
Asi všichni dìlají kung-fu.

:13:51
- Proè se ptáš?
- Nebyli v autì pøipoutaní.

:13:57
V pátek to do nich napálíme.

náhled.
hledat.