Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:13:04
A kolik potøebuješ ty?
:13:07
Pojedeme napùl.
:13:09
Kolik potøebuješ
na splacení dluhu syndikátu?

:13:16
Aby ses dostal zpátky?
:13:19
Tak kolik?
:13:20
- Ty myslíš ´´sdružení´´?
- To je jedno.

:13:22
Ty víš o všem.
:13:25
Ahoj, malièká.
:13:29
130 tácù.
:13:38
Èíòani s tím na policii
nepùjdou. Všechno si øeší sami.

:13:43
Je to tak bolet nebude.
:13:45
Všiml sis tìch chlapù?
:13:48
Vypadaj dost drsnì.
Asi všichni dìlají kung-fu.

:13:51
- Proè se ptáš?
- Nebyli v autì pøipoutaní.

:13:57
V pátek to do nich napálíme.
:14:14
To je jízda!
:14:58
Copak to tu máme?

náhled.
hledat.