Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:15:08
Tak jak se vám to líbilo?
:15:14
Taka to dokázal, brouèku.
:15:24
Vale!
:15:25
Co je?
:15:41
Když si dᚠèínu, tak tì
za hodinu už zase honí mlsná.

:16:04
140 tácù.
:16:06
Každej 140.
:16:08
Ne, dohromady.
:16:11
Cože?
:16:16
70 tácù? To mi nestaèí.
:16:20
Mnì teda jo.
Beru si pár mìsícù volno.

:16:23
Je to o 60 tácù míò.
Zasraný rákosníci!

:16:28
Mìli jsme je pøepadnout v úterý.
:16:30
Do prdele!
:16:32
Ale byla to èistá práce.
:16:35
Máme se èím pochlubit.
:16:37
Pravidlo èíslo jedna zní:
Bud´ vdìènej za to, co máš.

:16:44
Jo, to je pravidlo èíslo jedna.
:16:55
Co je?

náhled.
hledat.