Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:16:04
140 tácù.
:16:06
Každej 140.
:16:08
Ne, dohromady.
:16:11
Cože?
:16:16
70 tácù? To mi nestaèí.
:16:20
Mnì teda jo.
Beru si pár mìsícù volno.

:16:23
Je to o 60 tácù míò.
Zasraný rákosníci!

:16:28
Mìli jsme je pøepadnout v úterý.
:16:30
Do prdele!
:16:32
Ale byla to èistá práce.
:16:35
Máme se èím pochlubit.
:16:37
Pravidlo èíslo jedna zní:
Bud´ vdìènej za to, co máš.

:16:44
Jo, to je pravidlo èíslo jedna.
:16:55
Co je?
:17:03
Všechno je v pohodì.
:17:06
Jen toho není dost.
:17:08
Ty nemᚠnikdy dost, Vale.
:17:11
Dej ty peníze do auta.
:17:24
To je neuvìøitelný.
Víš co, Portere?

:17:30
Fakt zajímavý.
:17:31
To tì dostane.
:17:35
Ono je to pokaždý 140 tácù.
:17:43
Za tohle
bych mìl dostat doktorát.

:17:50
Poèkej aspoò, až uhnu!

náhled.
hledat.