Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:20:03
Je tu sleèna Porterová?
:20:05
Paní Porterová.
:20:10
To je jedno.
:20:15
Debile!
:20:20
Vstávej. Otoè se.
:20:23
No tak, bude to!
:20:28
Copak to tu máme?
:20:32
Kolik tu je?
:20:35
Dva litry.
:20:36
- A co je tady?
- Helium.

:20:38
Co asi? Heroin.
:20:48
Do prdele. . .
:20:52
Co víš o Valu Resnickovi?
:20:55
Kde je?
:20:57
Ty chceš vìdìt, kde je?
:21:00
Tady je.
:21:01
Hele, jdi se vysrat.
:21:04
To není správná odpovìd´.
:21:07
Ty zmrde!
:21:09
- Polib si prdel!
- Kde je Val Resnick?

:21:13
Nikdy jsem o nìm neslyšel.
:21:15
Kdes pøišel k tý obálce
a k tomu svinstvu?

:21:18
Oni mì zabijou.
:21:26
A co myslíš, že udìlám já?
Mìl bys mít strach ze mì.

:21:30
Tak dobrá.
:21:33
Mám to od Arthura Stegmana.
:21:37
Kde je?
:21:40
Dìlá u taxislužby.
:21:43
Na Farragutovì tøídì.
:21:47
Díky.
:21:50
Rádo se stalo.

náhled.
hledat.