Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:21:00
Tady je.
:21:01
Hele, jdi se vysrat.
:21:04
To není správná odpovìd´.
:21:07
Ty zmrde!
:21:09
- Polib si prdel!
- Kde je Val Resnick?

:21:13
Nikdy jsem o nìm neslyšel.
:21:15
Kdes pøišel k tý obálce
a k tomu svinstvu?

:21:18
Oni mì zabijou.
:21:26
A co myslíš, že udìlám já?
Mìl bys mít strach ze mì.

:21:30
Tak dobrá.
:21:33
Mám to od Arthura Stegmana.
:21:37
Kde je?
:21:40
Dìlá u taxislužby.
:21:43
Na Farragutovì tøídì.
:21:47
Díky.
:21:50
Rádo se stalo.
:22:14
Hledám Arthura Stegmana.
:22:17
Není tu. Co pro vás mùžu udìlat?
:22:20
Nic. A kde je?
:22:23
To nevím. Tady není.
:22:28
Tak si typni.
:22:30
Cože?
:22:33
Kde myslíš, že je?
:22:45
Je doma?
:22:50
Jdi do hajzlu!
:22:56
Tak jdem na to.
:22:57
Jsem na øadì.
Tentokrát zaruèenì vyhraju.

:22:59
Vyhrál jsem.

náhled.
hledat.