Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:22:14
Hledám Arthura Stegmana.
:22:17
Není tu. Co pro vás mùžu udìlat?
:22:20
Nic. A kde je?
:22:23
To nevím. Tady není.
:22:28
Tak si typni.
:22:30
Cože?
:22:33
Kde myslíš, že je?
:22:45
Je doma?
:22:50
Jdi do hajzlu!
:22:56
Tak jdem na to.
:22:57
Jsem na øadì.
Tentokrát zaruèenì vyhraju.

:22:59
Vyhrál jsem.
:23:08
Nìkdo za vámi pøišel.
:23:14
Hledám Stegmana.
:23:21
Kdo sakra jste?
:23:24
Já jsem Porter.
:23:27
Hele, Portere, tohle je pøepadení.
:23:33
Porter asi rád klade odpor
pøi zatýkání.

:23:40
Tady ne!
:23:42
On si chce jen promluvit.
:23:44
No nemám pravdu?
Pochopil jsem to správnì?

:23:50
Vy jste Stegman?
:23:53
Možná. Co chcete?
:23:57
Vᚠposlíèek nedoruèil zásilku.

náhled.
hledat.