Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:23:08
Nìkdo za vámi pøišel.
:23:14
Hledám Stegmana.
:23:21
Kdo sakra jste?
:23:24
Já jsem Porter.
:23:27
Hele, Portere, tohle je pøepadení.
:23:33
Porter asi rád klade odpor
pøi zatýkání.

:23:40
Tady ne!
:23:42
On si chce jen promluvit.
:23:44
No nemám pravdu?
Pochopil jsem to správnì?

:23:50
Vy jste Stegman?
:23:53
Možná. Co chcete?
:23:57
Vᚠposlíèek nedoruèil zásilku.
:24:03
Promluvíme si venku.
:24:06
Ty jsi dealer, Artie?
:24:08
Do toho vám nic není.
:24:11
A nesahejte mi na peníze.
:24:14
To je heroin?
:24:17
To je heroin.
:24:19
S tímhle si nedìlejte hlavu.
:24:22
Promluvíme si.
:24:24
Co koukáte? Hrajte.
:24:28
Ušpiníš mi gauè od krve.
:24:30
Jdeme pryè!
:24:37
Steggie nám nìco tají.
:24:40
Zjistím, o co jde.
:24:43
Val Resnick.
:24:47
- Co je s ním?
- Øekni mi, kde je.

:24:48
I kdybych to vìdìl,
neøekl bych vám to.

:24:52
- Kde jste potkal toho poslíèka?
- Na místì dodání.

:24:55
Je mrtvej?
:24:56
Ne, ale ona je.
Pøedávkovala se tím svinstvem.


náhled.
hledat.