Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:27:01
Momentálnì mì zajímá jen
jedna z nich.

:27:05
Pošli ji nahoru.
:27:09
Apartmá 71 8. Bìžte nahoru.
:27:31
Co je? Pošli ji nahoru!
:27:32
Tady Haskell.
Promiò, že ti volám domù...

:27:36
Neomlouvej se a nevolej mi.
:27:38
Volal mi
ten chlápek z taxislužby.

:27:42
- O co jde?
- Ozval se Stegman.

:27:44
Do prdele. Poèkej chvíli.
:27:54
Na kolena, ty svinì!
Chci si pøijít na svý.

:27:58
Pearl, já ted´ telefonuju.
:28:04
Pro tebe jsem domina Pearl.
:28:06
Já telefonuju!
:28:13
Zkra to.
:28:15
Volal mi ten Stegman.
:28:17
Byl dost nervózní.
Jako by ho nìco vydìsilo.

:28:21
Prej s tebou musí mluvit.
Tak jsem mu øekl, že to zaøídím.

:28:25
- Øekl ti, o co jde?
- Lynn je prej mrtvá.

:28:29
Pøišel za ním nìjakej chlápek
a shánìl se po tobì. To je všechno.

:28:34
Myslel jsem, že bys to mìl vìdìt.
:28:37
Chci s tím zmrdem mluvit.
:28:39
Se Stegmanem?
:28:41
Ne, s prezidentem Nixonem.
Jasnì, že se Stegmanem!

:28:45
Sejdeme se v baru U Varricka.
:28:47
Tak. . .
:28:50
Tak za dvacet minut.
:28:53
Já tady pracuju!

náhled.
hledat.