Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:26:03
Je ted´ ve mìstì. Víc nevím.
Mám rozehranou hru.

:26:06
Jak víte, kde je?
:26:09
- Øekl mi to.
- A kdy?

:26:11
Stavil se tu.
Prej se vyrovnal se syndikátem.

:26:15
Øíkal, že má do konce života vystaráno.
:26:18
Byl radostí bez sebe.
:26:19
Vyøid´te mu, že Porter se vrátil.
:26:22
A že chce svý prachy. . .
:26:25
Nebo pøijdu,
až tu nebudou ty dìti.

:26:31
Kdy mu to mám asi tak øíct?
:26:54
Prosím.
:26:55
Pøišla za vámi mladá dáma.
Jmenuje se Pearl.

:26:59
Ta má dvì velký neøesti.
:27:01
Momentálnì mì zajímá jen
jedna z nich.

:27:05
Pošli ji nahoru.
:27:09
Apartmá 71 8. Bìžte nahoru.
:27:31
Co je? Pošli ji nahoru!
:27:32
Tady Haskell.
Promiò, že ti volám domù...

:27:36
Neomlouvej se a nevolej mi.
:27:38
Volal mi
ten chlápek z taxislužby.

:27:42
- O co jde?
- Ozval se Stegman.

:27:44
Do prdele. Poèkej chvíli.
:27:54
Na kolena, ty svinì!
Chci si pøijít na svý.

:27:58
Pearl, já ted´ telefonuju.

náhled.
hledat.