Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:25:00
No a? Co je vám do toho?
:25:02
Já jsem její manžel.
:25:06
Pøece mì ted´ nezabijete.
:25:11
Tady pøed dìtma ne.
:25:14
Tak kde je?
:25:20
Já nevím!
:25:22
Opravdu.
:25:23
Já tu zásilku dostal vèera veèer.
Mìsíc zas nikoho neuvidím.

:25:30
Proè to dìlá tak složitì?
:25:32
Má z tý ženský strach.
Teda. . .

:25:35
. . .z paní Porterový.
:25:38
Tak mi to aspoò pøipadá.
:25:48
Já o tom nic nevím.
:25:50
Znám Vala ještì z mládí.
:25:52
Pøed tøemi mìsíci chtìl laskavost.
:25:55
Co hodí litr mìsíènì.
:25:58
Vy mì kvùli tomu chcete zabít?
Takoví kamarádi s Valem nejsme.

:26:03
Je ted´ ve mìstì. Víc nevím.
Mám rozehranou hru.

:26:06
Jak víte, kde je?
:26:09
- Øekl mi to.
- A kdy?

:26:11
Stavil se tu.
Prej se vyrovnal se syndikátem.

:26:15
Øíkal, že má do konce života vystaráno.
:26:18
Byl radostí bez sebe.
:26:19
Vyøid´te mu, že Porter se vrátil.
:26:22
A že chce svý prachy. . .
:26:25
Nebo pøijdu,
až tu nebudou ty dìti.

:26:31
Kdy mu to mám asi tak øíct?
:26:54
Prosím.
:26:55
Pøišla za vámi mladá dáma.
Jmenuje se Pearl.

:26:59
Ta má dvì velký neøesti.

náhled.
hledat.