Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:29:01
Nevidíš, že pracuju?
:29:07
Pøipiš mi to na futro.
:29:09
Hledám jednu holku.
:29:11
Øíká si Rosie.
Tady je její fotka. Znᚠji?

:29:18
Je k mání po telefonu.
:29:21
Asi dìlá pro syndikát.
:29:24
Tak to je o tøídu vejš.
Tu neznám.

:29:29
Možná znᚠnìkoho, kdo ji zná.
:29:37
- Proè ji hledáš?
- Jsem její bratr.

:29:40
Mám rakovinu.
Chci ji naposled vidìt.

:29:49
Jste si hodnì blízký.
:29:53
Mᚠcigaretu?
:30:00
Ta tvá sestra
bude asi hodnì drahá.

:30:03
Zeptej se Michaela,
to je barman v hotelu Regal.

:30:07
Tohle jmìno jsem neshánìl.
:30:10
To je jediný jmìno, co znám.
:30:40
Zkoušel jsem ti volat,
ale zmìnil jsi èíslo.

:30:44
Nikdy jsem ti svý èíslo nedal.
:30:48
Jak ten chlap vypadal?
:30:51
Tmavý vlasy, modrý oèi.
Z toho primitiva šel strach.

:30:56
Jestli je Lynn mrtvá,
tak nám prokázal službu.

:30:58
Mám ted´ o litr mìsíènì míò.

náhled.
hledat.