Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:30:00
Ta tvá sestra
bude asi hodnì drahá.

:30:03
Zeptej se Michaela,
to je barman v hotelu Regal.

:30:07
Tohle jmìno jsem neshánìl.
:30:10
To je jediný jmìno, co znám.
:30:40
Zkoušel jsem ti volat,
ale zmìnil jsi èíslo.

:30:44
Nikdy jsem ti svý èíslo nedal.
:30:48
Jak ten chlap vypadal?
:30:51
Tmavý vlasy, modrý oèi.
Z toho primitiva šel strach.

:30:56
Jestli je Lynn mrtvá,
tak nám prokázal službu.

:30:58
Mám ted´ o litr mìsíènì míò.
:31:01
To nìjak vyøešíme.
:31:04
Víš, jak se jmenuje?
:31:06
Øíkal si Porter.
:31:11
Øíkal, že je od Portera?
:31:14
Ne, øíkal, že je Porter.
:31:21
Nechtìl bych,
aby mi šel po krku.

:31:25
- Chápu, jak ti je.
- Copak jsem nìjaká nula?

:31:29
Mám pøátele.
Staèí jen ukázat prstem.

:31:32
Zvednu telefon, a je po nìm.
:31:35
A tentokrát definitivnì.
:31:37
Nekøiè. To bude dobrý.
:31:40
Dobøe.
:31:42
Co o mnì øíkal?
:31:44
Nic. Jen že mu dlužíš peníze.
:31:47
Neøekl za co? Nic víc?
:31:48
Nic.
Kolik mu dlužíš?

:31:51
Do toho ti nic není.
:31:54
Jen jsem mìl pocit,
že tì chce oddìlat.

:31:57
Pane Bože!

náhled.
hledat.