Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:46:02
Vyøid´ to, Phile.
:46:09
Chcete fotky nebo trofej?
:46:12
Tentokrát nic.
:46:16
Dali ode mì ruce pryè.
Já vìdìl, že to udìlají.

:46:20
Poèkej chvilku.
:46:22
Bud´ zticha! Já telefonuju!
:46:36
Ano?
:46:37
Už dorazili tví pøátelé?
:46:40
Vèera v noci.
:46:42
A øeklas jim,
že jim tu výplatu vzal Porter?

:46:45
Øekla.
:46:47
A chtìjí mu to vrátit.
:46:49
Tak já ti øeknu, co udìláme.
:47:51
Tohle je Porter.
Je to naprostej debil.

:47:55
Do prdele!

náhled.
hledat.