Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:48:21
Do prdele!
:48:26
Tak pøíštì, Portere.
:48:32
Porter má nový kamarády, co?
:48:53
- Opatrnì.
- To nic. Nikoho žalovat nebudu.

:48:56
- Kdo to byl?
- Nevím. To je jedno.

:48:59
Jo to jste vy.
:49:01
Nᚠkámoš Stegman øíkal,
že víš, jak pøijít k penìzùm.

:49:04
Ke 250 tácùm, pøesnì.
:49:07
K 70.
:49:09
Sakra, dejte mi pokoj!
:49:12
Mᚠnás za pitomce?
:49:15
Pro ubohejch
70 tácù bys to nedìlal.

:49:18
Nemám rád problémy.
A ty jsi jeden velkej problém.

:49:21
Našli jsme mrtvou holku
plnou heroinu.

:49:23
Koroner nevìøí,
že šlo o pøedávkování.

:49:26
Máme svìdka.
Toho kluka s jednou nosní dírkou.

:49:29
Vzpomínᚠsi?
:49:31
Žádnej strach, Portere.
Dostaneš imunitu.

:49:34
Sedìt tì nepošleme.
:49:36
Jen musíš sehnat ty prachy.
:49:39
Ale nemùžeme ti pomáhat.
:49:42
- To by bylo nezákonné.
- Chápeš?

:49:47
- Jsou to moje peníze.
- Omyl.

:49:51
Jsou to naše peníze, Portere.
:49:52
Bud´ hodnej a nìco ti taky dáme.
:49:56
Bude to hraèka, Portere.
:49:58
Je to jasný?

náhled.
hledat.