Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:49:01
Nᚠkámoš Stegman øíkal,
že víš, jak pøijít k penìzùm.

:49:04
Ke 250 tácùm, pøesnì.
:49:07
K 70.
:49:09
Sakra, dejte mi pokoj!
:49:12
Mᚠnás za pitomce?
:49:15
Pro ubohejch
70 tácù bys to nedìlal.

:49:18
Nemám rád problémy.
A ty jsi jeden velkej problém.

:49:21
Našli jsme mrtvou holku
plnou heroinu.

:49:23
Koroner nevìøí,
že šlo o pøedávkování.

:49:26
Máme svìdka.
Toho kluka s jednou nosní dírkou.

:49:29
Vzpomínᚠsi?
:49:31
Žádnej strach, Portere.
Dostaneš imunitu.

:49:34
Sedìt tì nepošleme.
:49:36
Jen musíš sehnat ty prachy.
:49:39
Ale nemùžeme ti pomáhat.
:49:42
- To by bylo nezákonné.
- Chápeš?

:49:47
- Jsou to moje peníze.
- Omyl.

:49:51
Jsou to naše peníze, Portere.
:49:52
Bud´ hodnej a nìco ti taky dáme.
:49:56
Bude to hraèka, Portere.
:49:58
Je to jasný?
:50:00
- Je mu to jasný.
- Pochopils to?

:50:03
Jen klid. Ještì se ti ozvem.
:50:06
Debil.
:50:08
Aby vás èert!
:50:09
Zkorumpovaní poldové.
:50:11
Copak takoví nejsou všichni?
:50:15
Kdybych byl jen trochu blbìjší,
mohl bych se k nim dát.

:50:20
DETEKTIV
POLICIE

:50:49
Proboha, musíš k doktorovi.
:50:54
- Bude to štípat.
- Jen to vyèisti.

:50:58
Podrž si to.

náhled.
hledat.