Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:50:00
- Je mu to jasný.
- Pochopils to?

:50:03
Jen klid. Ještì se ti ozvem.
:50:06
Debil.
:50:08
Aby vás èert!
:50:09
Zkorumpovaní poldové.
:50:11
Copak takoví nejsou všichni?
:50:15
Kdybych byl jen trochu blbìjší,
mohl bych se k nim dát.

:50:20
DETEKTIV
POLICIE

:50:49
Proboha, musíš k doktorovi.
:50:54
- Bude to štípat.
- Jen to vyèisti.

:50:58
Podrž si to.
:51:12
Já to udìlám.
:51:19
Øekni mi, Portere. . .
:51:23
. . .kdy ses rozhodl odejít?
Tu noc, co jsme spolu spali?

:51:28
Ne.
:51:31
Až druhej den,
když jsem tì vezl do práce.

:51:39
Mohls mi øíct,
abych toho nechala.

:51:45
A tys mi mohla øíct,
abych tì odvezl nìkam jinam.


náhled.
hledat.