Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:51:12
Já to udìlám.
:51:19
Øekni mi, Portere. . .
:51:23
. . .kdy ses rozhodl odejít?
Tu noc, co jsme spolu spali?

:51:28
Ne.
:51:31
Až druhej den,
když jsem tì vezl do práce.

:51:39
Mohls mi øíct,
abych toho nechala.

:51:45
A tys mi mohla øíct,
abych tì odvezl nìkam jinam.

:52:02
Sakra, sakra, sakra.
:52:11
Díky.
:52:13
Padne ti?
:52:15
Jako by mi byla šitá na míru.
:52:20
V rakvi ti to bude slušet.
:52:32
Víš, co si myslím?
:52:34
Øeèi o tvý smrti byly pravdivý.
:52:39
Tys to jen odmítl pøipustit.

náhled.
hledat.