Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:52:02
Sakra, sakra, sakra.
:52:11
Díky.
:52:13
Padne ti?
:52:15
Jako by mi byla šitá na míru.
:52:20
V rakvi ti to bude slušet.
:52:32
Víš, co si myslím?
:52:34
Øeèi o tvý smrti byly pravdivý.
:52:39
Tys to jen odmítl pøipustit.
:53:09
Tolik jsi mi chybìl, Portere.
:53:11
Chybìls mi.
:53:21
Nic neøíkej. . .
:53:24
Já ted´ nemùžu. Musím. . .
:53:29
. . .ještì nìco vyøídit.

náhled.
hledat.