Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:54:20
Kde je?
:54:25
Kde je Porter?
:54:28
V ložnici.
:54:44
Je vážnì ranìnej?
:54:48
Doktor pøijde každou chvíli.
:54:50
Kecáš.
:55:07
Tak jsem tady, Portere.
:55:12
Zatracenì!
:55:15
Do háje!
:55:23
Pojd´ sem!
:55:31
Kde je?
:55:32
Pryè.
:55:35
Pryè?
:55:40
Já tì znám.
Ty jsi ta šlapka z fotky.

:55:46
Odkud ho znáš?
:55:48
Dìlal mi øidièe.
:55:55
Ale ted´ tì budu øídit já.
:55:58
Víš, co jsi zaè?

náhled.
hledat.