Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:55:07
Tak jsem tady, Portere.
:55:12
Zatracenì!
:55:15
Do háje!
:55:23
Pojd´ sem!
:55:31
Kde je?
:55:32
Pryè.
:55:35
Pryè?
:55:40
Já tì znám.
Ty jsi ta šlapka z fotky.

:55:46
Odkud ho znáš?
:55:48
Dìlal mi øidièe.
:55:55
Ale ted´ tì budu øídit já.
:55:58
Víš, co jsi zaè?
:56:00
Pouè mì.
:56:02
Jsi hnusný prase, co mlátí ženy. . .
:56:04
. . .protože se mu nepostaví!
:56:08
To vážnì?
:56:09
Vážnì?
:56:11
Ty asi budeš
jedna z tìch šastnejch.

:56:16
Sakra, sakra, sakra!
Já vìdìl, že už jsem ten zadek vidìl.

:56:21
Poèkej,
já si to ted´ s tebou rozdám.

:56:52
Zapomnìl jsem si cigarety.

náhled.
hledat.