Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:56:00
Pouè mì.
:56:02
Jsi hnusný prase, co mlátí ženy. . .
:56:04
. . .protože se mu nepostaví!
:56:08
To vážnì?
:56:09
Vážnì?
:56:11
Ty asi budeš
jedna z tìch šastnejch.

:56:16
Sakra, sakra, sakra!
Já vìdìl, že už jsem ten zadek vidìl.

:56:21
Poèkej,
já si to ted´ s tebou rozdám.

:56:52
Zapomnìl jsem si cigarety.
:57:04
Dobrá, Vale. . .
:57:07
Tomu vašemu sdružení
pøece nìkdo šìfuje, ne?

:57:11
Kdo je to?
:57:13
Zabijou mì, Portere.
:57:15
A co myslíš, že udìlám já?
Mìl bys mít strach ze mì.

:57:20
Vyklop ta jména.
:57:22
Fairfax a Carter.
Mají pod palcem celý mìsto.

:57:27
Kde je najdu?
:57:29
Fairfax ted´ není ve mìstì.
:57:32
A co Carter? Ten tu je?
:57:36
Portere, stejnì ti to
k nièemu nebude.

:57:38
Oni tì. . .
Jìžiši!

:57:42
Frederick Carter Investments.
Obchodní 120.

:57:48
Díky.
:57:52
Tak dobrá.
:57:54
Dobrá!
Pomùžu ti.

:57:58
Jseš cvok, že to riskuješ
kvùli 70 tácùm.


náhled.
hledat.