Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:57:04
Dobrá, Vale. . .
:57:07
Tomu vašemu sdružení
pøece nìkdo šìfuje, ne?

:57:11
Kdo je to?
:57:13
Zabijou mì, Portere.
:57:15
A co myslíš, že udìlám já?
Mìl bys mít strach ze mì.

:57:20
Vyklop ta jména.
:57:22
Fairfax a Carter.
Mají pod palcem celý mìsto.

:57:27
Kde je najdu?
:57:29
Fairfax ted´ není ve mìstì.
:57:32
A co Carter? Ten tu je?
:57:36
Portere, stejnì ti to
k nièemu nebude.

:57:38
Oni tì. . .
Jìžiši!

:57:42
Frederick Carter Investments.
Obchodní 120.

:57:48
Díky.
:57:52
Tak dobrá.
:57:54
Dobrá!
Pomùžu ti.

:57:58
Jseš cvok, že to riskuješ
kvùli 70 tácùm.

:58:02
Ale pomùžu ti.
:58:05
Tu máš. Pokraèuj.
:58:09
Díky.
:58:12
Pomùžu ti najít skulinku,
abys tam proklouznul.

:58:15
Kolik jich to hlídá?
:58:18
Tam neproklouzne ani myš.
:58:19
Ale venku je jen jeden.
Obejdeš ho.

:58:26
Ty jseš blázen!
:58:28
Ty jseš sakra cvok!
:58:31
A proto tì mám rád.
:58:33
Mᚠoheò?
:58:36
Mᚠoheò?
:58:42
Tak k èemu jseš dobrej?
:58:44
Koukni se mi do kapes.

náhled.
hledat.