Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:59:12
Je byt pronajatej
na tvoje jméno?

:59:18
Ne. Všechno platí sdružení.
:59:22
Tak si sbal to nejnutnìjší
a se vším se tu rozluè.

:59:51
To bude dobrý.
:59:52
To bude dobrý, pejsku.
:59:54
On bude v poøádku, a co ty?
1:00:03
Já vím.
1:00:05
Není to nic moc,
ale budeš tu v bezpeèí.

1:00:08
Nikdo neví, že tu jsem.
Posad´ se a odpoèiò si.

1:00:25
Co je?
1:00:28
Tohle èíslo nikdo nezná.

náhled.
hledat.