Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:00:03
Já vím.
1:00:05
Není to nic moc,
ale budeš tu v bezpeèí.

1:00:08
Nikdo neví, že tu jsem.
Posad´ se a odpoèiò si.

1:00:25
Co je?
1:00:28
Tohle èíslo nikdo nezná.
1:01:12
Nìkdo pøece jen ví, že tu jsem.
1:01:19
Asi si to s ní ted´ rozdává.
1:01:21
- Že mu to ale trvá.
- Tøeba šuká i toho psa.

1:01:25
Myslíš?
1:01:28
Chvilku poèkáme.
1:01:55
Tak mu brnkni ještì jednou.

náhled.
hledat.