Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:01:12
Nìkdo pøece jen ví, že tu jsem.
1:01:19
Asi si to s ní ted´ rozdává.
1:01:21
- Že mu to ale trvá.
- Tøeba šuká i toho psa.

1:01:25
Myslíš?
1:01:28
Chvilku poèkáme.
1:01:55
Tak mu brnkni ještì jednou.
1:02:07
Do prdele.
1:02:09
On stojí za námi.
1:02:43
Každýmu se nepoštìstí. . .
1:02:45
. . .aby po nìm šel samotnej syndikát.
1:02:48
Asi zaèínám bejt slavnej.
1:02:52
Nejvyšší èas
oplatit jim návštìvu.

1:02:55
To Carter urèitì neèeká.
1:02:58
Kdo ví?
Tøeba dostanu svý prachy zpátky.


náhled.
hledat.