Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:02:07
Do prdele.
1:02:09
On stojí za námi.
1:02:43
Každýmu se nepoštìstí. . .
1:02:45
. . .aby po nìm šel samotnej syndikát.
1:02:48
Asi zaèínám bejt slavnej.
1:02:52
Nejvyšší èas
oplatit jim návštìvu.

1:02:55
To Carter urèitì neèeká.
1:02:58
Kdo ví?
Tøeba dostanu svý prachy zpátky.

1:03:30
Já ti øíkal, že se tu ukáže.
1:03:32
Tak mi vypla sázku.
1:03:36
- Dej mi mý prachy.
- To je on?

1:03:38
Jo, to je on. Tak zapla.
1:03:41
Dìkuju.
1:03:45
Kampak?
1:03:46
Tam vevnitø jsou naše peníze.
1:03:50
Jestli vás to ještì zajímá.
1:03:51
Prachy ani tak ne, jako lod´,
co si koupím.

1:03:57
Co ten tady dìlá?

náhled.
hledat.