Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:03:30
Já ti øíkal, že se tu ukáže.
1:03:32
Tak mi vypla sázku.
1:03:36
- Dej mi mý prachy.
- To je on?

1:03:38
Jo, to je on. Tak zapla.
1:03:41
Dìkuju.
1:03:45
Kampak?
1:03:46
Tam vevnitø jsou naše peníze.
1:03:50
Jestli vás to ještì zajímá.
1:03:51
Prachy ani tak ne, jako lod´,
co si koupím.

1:03:57
Co ten tady dìlá?
1:04:00
Chci taky svùj podíl, Portere.
1:04:02
Dostaneš holt menší kus koláèe.
1:04:05
Ale neboj, nechám ti kùrèièku.
1:04:09
Tak na co èekáš, Portere?
Bìž už!

1:04:12
Bìž pro naše peníze.
1:04:15
Prokážete mi službièku?
1:04:17
Proto jsme tady.
1:04:19
Asi mì tam prošacujou.
Mohli byste mi tohle podržet?

1:04:26
Jen na chvíli.
1:04:29
Jasnì, Portere.
1:04:36
Pìknì vyvážená bouchaèka.
1:04:42
Ty sráèi!
1:04:54
Co si pøejete?
1:04:56
- Jdu za panem Carterem.
- A kdo jste?

1:04:59
Ten, co oddìlal Vala Resnicka.

náhled.
hledat.