Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:04:00
Chci taky svùj podíl, Portere.
1:04:02
Dostaneš holt menší kus koláèe.
1:04:05
Ale neboj, nechám ti kùrèièku.
1:04:09
Tak na co èekáš, Portere?
Bìž už!

1:04:12
Bìž pro naše peníze.
1:04:15
Prokážete mi službièku?
1:04:17
Proto jsme tady.
1:04:19
Asi mì tam prošacujou.
Mohli byste mi tohle podržet?

1:04:26
Jen na chvíli.
1:04:29
Jasnì, Portere.
1:04:36
Pìknì vyvážená bouchaèka.
1:04:42
Ty sráèi!
1:04:54
Co si pøejete?
1:04:56
- Jdu za panem Carterem.
- A kdo jste?

1:04:59
Ten, co oddìlal Vala Resnicka.
1:05:02
Je mi líto, ale. . .
1:05:05
Nerozumím. Zopakujte to.
1:05:11
Rozumím.
1:05:13
Pan Carter vás pøijme.
Otoète se, a vás mùžu prohledat.

1:05:41
Bravo! Posad´te se.
1:05:48
Blahopøeju.
Patøili k tìm nejlepším.

1:05:51
Nedalo práci je uspat.

náhled.
hledat.