Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:05:02
Je mi líto, ale. . .
1:05:05
Nerozumím. Zopakujte to.
1:05:11
Rozumím.
1:05:13
Pan Carter vás pøijme.
Otoète se, a vás mùžu prohledat.

1:05:41
Bravo! Posad´te se.
1:05:48
Blahopøeju.
Patøili k tìm nejlepším.

1:05:51
Nedalo práci je uspat.
1:06:02
Vy ode mì nìco chcete.
1:06:05
Val Resnick vám dal 130 tisíc.
1:06:09
Zaplatil nám dluh.
1:06:11
70 tisíc z toho patøilo mnì.
Chci je zpátky.

1:06:15
Resnick mi to sice øíkal,
ale vypadlo mi vaše jméno.

1:06:19
Porter.
1:06:20
No ovšem, Porter.
1:06:22
Už to nezapomenu.
1:06:24
Naše sdružení má pochopení.
1:06:27
Ale žádná spoleènost by na vaše
požadavky nepøistoupila.

1:06:31
Dá mi ty peníze Fairfax?
1:06:36
Resnick vám toho dost napovídal.
Fairfax vám øekne to, co já.

1:06:40
Nejsme oprávnìni
nìco takového rozhodnout.

1:06:43
A kdo tu rozhoduje?
1:06:45
V tomto pøípadì asi výbor.
1:06:48
Nahoøe je vždycky
jen jeden èlovìk. Kdo je to?


náhled.
hledat.