Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:13:04
Mìla jsem toho nechat.
1:13:13
Mìl jsem tì nìkam odvézt.
1:13:45
7. KOLO
1:13:52
CENTRUM BOXU
1:13:54
VŠECHNO NEJLEPŠÍ
JOHNNY

1:14:04
To je pro mì!
1:14:20
Všechno nejlepší, Johnny.
1:14:28
- Jseš fakt tøída.
- Tenhle veèer je tvùj.

1:14:38
Já jsem tvùj dárek
k narozeninám.

1:14:41
- Kdo je to?
- To není naše práce.

1:14:44
S tímhle nemáme nic spoleènýho.
1:14:47
Ta je rozpálená.
1:14:48
To je ale kus.
Je nádherná. Jdi!

1:14:51
Jeho táta chce,
aby si to poøádnì užil.

1:14:54
Ty jsi ale roztomilej.
1:14:58
Mᚠasi bezva kamarády, Johnny.

náhled.
hledat.