Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:12:00
Musel jsem tì vidìt, abych
se ujistil, že nejsem v pekle.

1:12:06
Proè odtud nìkam neodjedeme?
1:12:09
- To nejde.
- Proè ne?

1:12:10
Sama jsi to øíkala.
Nepøestanou, dokud nás neoddìlají.

1:12:16
Co budeme dìlat?
1:12:18
Oddìláme je první.
1:13:04
Mìla jsem toho nechat.
1:13:13
Mìl jsem tì nìkam odvézt.
1:13:45
7. KOLO
1:13:52
CENTRUM BOXU
1:13:54
VŠECHNO NEJLEPŠÍ
JOHNNY


náhled.
hledat.